Articles

Konsultacja społeczna dotycząca projektu – rocznego programu współpracy Gminy Kąkolewnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

  • Print

 

ZARZĄDZENIE Nr 67/2022 Wójta Gminy Kąkolewnica z dnia 18 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu – rocznego programu współpracy Gminy Kąkolewnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023