Articles

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kąkolewnica - 03.11.2022 g.8:00

  • Print

 

W  dniu  3 listopada  2022 roku o  godz. 8:00 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kąkolewnica z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
   a/ stwierdzenie kworum,
   b/ przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał :
   a) w sprawie  przejęcia od Powiatu Radzyńskiego zadania w zakresie odśnieżania dróg  powiatowych na terenie  gminy Kąkolewnica  w okresie od 1 listopada 2022 roku do 31  marca 2023 roku.  
   b) w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
   c) w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 lipca 2022 r. dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
4. Zamknięcie obrad .    

  Przewodn. Rady Gminy
 /-/ Majczyna Mariusz