Articles

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kąkolewnica - 21.11.2022 g.09:00

  • Print

 

w  dniu  21 listopada  2022 roku  o  godz. 9:00 w lokalu  świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica  odbędzie się  Nadzwyczajna  Sesja  Rady Gminy  Kąkolewnica   z  następującym proponowanym porządkiem obrad:  ( projekt  uchwały w załączeniu):

1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
  a/ stwierdzenie kworum,
3. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022- 2025.
4. Zamknięcie obrad .    

                                                                                                 
                                                                                            

Przewodn. Rady Gminy

 /-/ Majczyna Mariusz