Articles

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kąkolewnica - 12.12.2022 g.09:00

  • Print

 

 

w  dniu 12 grudnia  2022 roku  o  godz. 09:00 w lokalu  świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica  odbędzie się  Nadzwyczajna  Sesja  Rady Gminy  Kąkolewnica   z  następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad .
3. Podjęcie uchwały.
    a)  zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
    b) w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2025
4. Zamknięcie obrad.


                                                                                              Przewodn. Rady Gminy     
                                                                                             /-/ Majczyna Mariusz