Articles

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kąkolewnica - 27.02.2023 g.09:00

  • Print

 

w  dniu  27 lutego 2023 roku o  godz. 9,00 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica odbędzie się  Nadzwyczajna Sesja  Rady Gminy Kąkolewnica z  następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały  w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kąkolewnica .
4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Spraw Socjalnych Wsi i Ochrony Środowiska Rady  Gminy Kąkolewnica .
5. Sprawy bieżące - wolne wnioski
6. Zamknięcie obrad .    

                                                                                            


 Przewodniczący Rady Gminy Kąkolewnica
/-/  Majczyna Mariusz