Articles

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kąkolewnica - 23.03.2023 g.07:30

  • Print

 

 

Zgodnie z art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2023 roku , poz.40 z późn. zm.) zawiadamiam że w dniu 24 marca 2023 roku o godz. 7,30 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kąkolewnica z następującym proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
   a. stwierdzenie kworum,
   b. przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
4. Zamknięcie obrad .


Przewodn. Rady Gminy Kąkolewnica
/-/ Majczyna Mariusz