Articles

Obwieszczenie- Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych droga nr 1202L od km 0+019 do km 4+668 oraz droga nr 1200L od km 0+000 do km 3+204

  • Print

Obwieszczenie- Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Kąkolewnica - Brzozowica Duża, droga nr 1202L od km 0+019 do km 4+668 oraz droga nr 1200L od km 0+000 do km 3+204, o łącznej długości 7 853mb”, gm. Kąkolewnica, powiat radzyński, województwo lubelskie.