Articles

Gmina Kąkolewnica wspiera powiat w budowie dróg

  • Print

Remont drogi na odcinku DP 1231L w Żakowoli jest w trakcie realizacji. Wójt Anna Mróz w ubiegły piątek przyglądała się pracom, które powoli zmierzają ku końcowi. Więcej zdjęć z postępów można zobaczyć na naszym Facebooku: https://www.facebook.com/kakolewnica/

Mieszkańcy oraz podróżujący przez tę lokalizację mogą spodziewać się poprawy warunków podróży oraz, co bardzo ważne, zwiększenia bezpieczeństwa na drodze.

Wartość całej inwestycji wynosi 1 222 315,21 złotych. Finansowanie projektu jest realizowane w ramach systemu 50/50, gdzie Powiat Radzyński oraz Gmina Kąkolewnica przeznaczyły na ten cel środki po połowie.