Articles

Informacja o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania "Zapiecek" 10.10.2013

  • Print

 

Informacja o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania "Zapiecek" Informujemy, że posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” odbędzie się w dn. 10 października 2013r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, Pl. Potockiego 1.

Przedmiotem obrad Rady będzie ocena wniosków złożonych podczas naborów w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla „Małych projektów”.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Powitanie przez Przewodniczącego Rady.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawy organizacyjne.
6. Ocena wniosków o przyznanie dofinansowania złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD.
7. Podjęcie uchwał o rekomendowaniu operacji do dofinansowania bądź ich odrzuceniu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji w zakresie działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie obrad.