Articles

INFORMACJA Z FERII ZIMOWYCH 2014 W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W KĄKOLEWNICY

  • Print

Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu dzieci i młodzieży zorganizował podczas ferii zimowych, trwających od 20.01.2014 r. do 31.01.2014 r. różnorodne zajęcia pozalekcyjne, sportowo – rekreacyjne w  ramach profilaktyki uzależnień.

Kierunkiem działań profilaktycznych było przedstawienie alternatywnych, różnorodnych, atrakcyjnych dla młodego człowieka sposobów na spędzanie wolnego czasu. W ten sposób mogły zostać zaspokojone potrzeby podobne do tych, które skłaniają młodych do sięgania po substancje psychoaktywne. Uprawianie sportu, hobby, rozwijanie zainteresowań, pasji czy uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności społecznej, mogą w sposób konstruktywny zaspokajać potrzebę doznań, stymulacji czy akceptacji grupy rówieśniczej.

Głównym celem zajęć była integracja i aklimatyzacja wśród grupy rówieśniczej, tworzenie aktywności dzieci i młodzieży na zajęciach pozalekcyjnych poprzez stworzenie możliwości udziału w różnych formach aktywności fizycznej.

W szczególności uwzględnione zostały następujące zadania:
-promocja zdrowego stylu życia,
-kształtowanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w grupie rówieśniczej oraz radzenia sobie z przemocą,
-kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie i najbliższe otoczenie,
-wzmacnianie więzi w grupie rówieśniczej,
-poprawa samopoczucia dzieci na pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

Przez te dwa tygodnie dzieci mogły brać udział w zajęciach takich jak:
- taniec nowoczesny
- taniec solo latino
- taniec towarzyski
- zajęcia karate
- szachy
- zajęcia wokalne
- warsztaty rękodzielnicze - origami
- malarstwo na płótnie
- warsztaty pierogowe

Zorganizowano również wyjazd na pływalnię do Radzynia Podlaskiego, oraz Bal Przebierańców dla przedszkolaków i dzieci szkolnych

Bal przebieranców

Zajęcia karate

Wyjazd na pływalnię

Szachy

Taniec latino

Taniec towarzyski

Warsztaty malarskie

Warsztaty origami

Warsztaty pierogowe

Warsztaty wokalne