Articles

TRENING SYSTEMU SWO Z GŁOŚNYM UŻYCIEM SYREN ALARMOWYCH 26.06.2014

  • Print


KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY KĄKOLEWNICA

NINIEJSZYM INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 26 CZERWCA 2014 (CZWARTEK) O GODZINIE 12.00 PRZEPROWADZONY ZOSTANIE W GMINIE KĄKOLEWNICA TRENING SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA Z GŁOŚNYM UŻYCIEM SYREN ALARMOWYCH.
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSZĘ MIESZKAŃCÓW GMINY, BY SYGNAŁ, KTÓRY ZOSTANIE NADANY W TYM DNIU O GODZINIE 12.00 (DŹWIĘK CIĄGŁY SYREN TRWAJĄCY 1 MINUTĘ) POTRAKTOWAĆ JAKO ĆWICZEBNY I NIE PODEJMOWAĆ Z TEGO TYTUŁU ŻADNYCH DZIAŁAŃ.

Wójt Gminy
/-/ Zbigniew Ładny