Error
  • [sigplus] Critical error: Image gallery folder aktualnosci_2014/pierwsza_sesia_rady_gminy_28.11.2014 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Articles

Pierwsza sesja Rady Gminy Kąkolewnica - 28.11.2014

  • Print

[sigplus] Critical error: Image gallery folder aktualnosci_2014/pierwsza_sesia_rady_gminy_28.11.2014 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

 

28 listopada 2014 roku o godz.16.00 w świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Kąkolewnica w nowym składzie. Obrady rozpoczął najstarszy wiekiem radny Wacław Sójka. Radni wybrani w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada 2014 r. otrzymali z rąk Przewodniczącej Komisji Wyborczej Pani Joanny Zalewskiej zaświadczenia o wyborze na radnego i złożyli ślubowanie. Następnie Wójt gminy Pan Zbigniew Ładny otrzymał zaświadczenia o wyborze na wójta i złożył ślubowanie.

Wójt gminy w swoim pierwszym wystąpieniu podziękował wszystkim wyborcom za okazane zaufanie i poparcie, oraz zapewnił o rzetelnej pracy dla dobra i rozwoju gminy.

Zgodnie w porządkiem obrad w tajnym głosowaniu radni wybrali przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy Kąkolewnica. Funkcję przewodniczącego Rady Gminy Kąkolewnica będzie pełnił radny Marek Król, natomiast funkcję wiceprzewodniczących będą pełnili radni Pani Agnieszka Sierhej i Pan Krzysztof Czesław Grzeszyk.

Foto. Sławomir Karczewski podlasie24.pl

{gallery}aktualnosci_2014/pierwsza_sesia_rady_gminy_28.11.2014/{/gallery}