Articles

Zaproszenie na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Kąkolewnica 10.06.2015

  • Print

 

Mieszkańcy Gminy Kąkolewnica

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Kąkolewnica, którą zwołuję na dzień 10 czerwca 2015 roku /środa/ o godz. 16:00 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
6. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy Kąkolewnica
/-/ Marek Król