Articles

Egzamin najmłodszych adeptów sztuk walki karate kyokushin w GOK Kąkolewnica 27.05.2015

  • Print

 

W dniu 27 maja 2015r. najmłodsi adepci sztuki walki karate kyokushin na co dzień trenujący w Gminnym Ośrodku Kultury w Kąkolewnicy pod okiem sensei Marka Woroszyły 4 dan, zdawali egzamin na wyższe stopnie w karate. Do egzaminu przystąpiło 14 dzieci, egzaminatorem był shihan Jacek Czerniec 5 dan, prezes Okręgowego Związku Karate w Lublinie. Wszyscy pomyślnie zdali egzamin i mogą naszyć kolejne belki na swoich pasach.