Articles

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - 09.06.2015

  • Print

 

Wójt Gminy Kąkolewnica zaprasza geodetów z uprawnieniami zawodowymi do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działki oznaczonej nr 648 położonej w Kąkolewnicy, obręb Kąkolewnica Południowa, gmina Kąkolewnica z działką oznaczoną nr 649 położoną w Kąkolewnicy, obręb Kąkolewnica Południowa, gmina Kąkolewnica.

W ofercie proszę podać:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Kąkolewnicy, ul. Lubelska 5, 21-302 Kąkolewnica z napisem „ OFERTA-ROZGRANICZENIE GK.6830.2.1.2015.M.S." do dnia 25 czerwca 2015 r.

Wójt Gminy
/-/ Zbigniew Ładny