Articles

Poświęcenie samochodu pożarniczego dla OSP w Polskowoli 31.05.2015

  • Print

 

W dn. 31maja 2015r. odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie samochodu pożarniczego dla OSP w Polskowoli. Uroczystość poprzedzona była uroczystą mszą św. w Kościele pod wezwaniem św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Polskowoli, którą celebrował kapelan powiatowy strażaków ks. Henryk Och w ich intencji. Po mszy św. pododdziały straży z pocztami sztandarowymi przemaszerowały na plac OSP w Polskowoli, gdzie dokonano uroczystego przekazania i poświęcenia samochodu. Dowódca pododdziału dh Marcin Zborowski złożył meldunek dla Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Radzyniu Podlaskim bryg. Leszka Niewęgłowskiego. Następnie powitano zaproszonych gości i uczestników uroczystości. Dh Dariusz Lecyk odczytał 95 letnią historię OSP w Polskowoli i genezę pozyskania samochodu pożarniczego.

Uroczystego przekazania dokonał Wójt Gminy Kąkolewnica Zbigniew Ładny, przekazując kluczyki i dowód rejestracyjny Naczelnikowi dh Bogdanowi Wierzbickiemu. Poświęcenia samochodu pożarniczego marki Renault dokonał ks. Henryk Och.

W uroczystości tej wzięli udział władze samorządowe, wśród nich Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, przedstawiciel PSP Z-ca Komendanta Powiatowego bryg. Leszek Niewęgłowski, mieszkańcy Polskowoli oraz inni zaproszeni goście.