Articles

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - 18.11.2015

  • Print

Wójt Gminy Kąkolewnica zaprasza geodetów z uprawnieniami zawodowymi do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działki oznaczonej nr 189/6 i 190 położonej w Kąkolewnicy, obręb Rudnik, gmina Kąkolewnica z działką oznaczoną nr 187 i 188 położonymi w Kąkolewnicy, obręb Rudnik, gmina Kąkolewnica.

W ofercie proszę podać:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Kąkolewnicy, ul. Lubelska 5, 21-302 Kąkolewnica z napisem „ OFERTA-ROZGRANICZENIE GK.6830.4.2015" do dnia 10 grudnia 2015 r.

Kąkolewnica, 18.11.2015 r.

Wójt Gminy
/-/ Zbigniew Ładny