Articles

Ogłoszenie o konsultacji społecznej Strategii Rozwoju Gminy Kąkolewnica na lata 2015-2023

  • Print

Ogłoszenie o konsultacji społecznej Strategii Rozwoju Gminy Kąkolewnica na lata 2015-2023

Wójt Gminy Kąkolewnica serdecznie zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Kąkolewnica na lata 2015-2023.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Kąkolewnica na lata 2015-2023 przedstawia kierunki rozwoju Gminy Kąkolewnica.

Projekt Strategii nie ogranicza się tylko do zadań realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy, ale proponuje kierunki, które stanowią wyzwania dla całej społeczności lokalnej, wszystkich instytucji i środowisk działających na terenie Gminy.

Przedstawiony Państwu projekt Strategii nie jest typowym planem, który w sposób szczegółowy określa zadania, jakie mają być wykonane w określonym terminie, lecz jedynie wskazuje możliwości i kierunki działań sprzyjających zrównoważonemu oraz długotrwałemu rozwojowi. Strategia ma na celu przede wszystkim pozyskanie środków z budżetu UE w nowej perspektywie finansowania 2014-2020, a także umożliwienie inwestorom prywatnym i organizacjom pozarządowym ubieganie się o dofinansowanie na swoją działalność lub rozwój. Przygotowany projekt Strategii uwzględnia możliwości współfinansowania zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych zgodnie z przygotowywanymi regionalnymi i krajowymi dokumentami programowymi na lata 2014 – 2020.

 

Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Kąkolewnica na lata 2015-2023 – zebranie uwag, propozycji i opinii społeczności lokalnej na temat projektu.

 

Termin konsultacji:

Od 20.11.2015r. do 11.12.2015r.

 

Forma konsultacji:

Uwagi zgłaszać można na dostępnym poniżej formularzu, poprzez wskazanie konkretnych propozycji i zmian w treści projektu Strategii, uzupełnień i doprecyzowania zapisów. Formularz dostępny jest również w Urzędu Gminy Kąkolewnica, ul. Lubelska 5, 21-302 Kąkolewnica.

 

Formularz proszę przesłać:

• w wersji elektronicznej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

lub

• złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Kąkolewnica, lub przesłać na adres: Urząd Gminy Kąkolewnica, ul. Lubelska 5, 21-302 Kąkolewnica.

Wszystkie propozycje i zmiany zostaną rozpatrzone. Zestawienie zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych uwag do projektu Strategii zostanie opublikowane za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Kąkolewnica www.kakolewnica.lublin.pl

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Gminy Kąkolewnica.

Załączniki:

- projekt Strategii Rozwoju Gminy Kąkolewnica na lata 2015-2023

- formularz zgłaszania uwag

 

 

Attachments:
Download this file (ankieta_konsultacyjna.doc)ankieta_konsultacyjna.doc
Download this file (Strategia_rozwoju_gm~.pdf)Strategia_rozwoju_gm~.pdf