Articles

III Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Gminnego Zarządu OSP w Kąkolewnicy

  • Print

 

W piątek 20 listopada 2015 roku w Zespole Oświatowym w Kąkolewnicy odbył się III Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Gminnego Zarządu OSP w  Kąkolewnicy.

     Do udziału w turnieju zgłosiły się trzy drużyny z terenu Gminy Kąkolewnica:

OSP Wygnanka

OSP Kąkolewnica

OSP Grabowiec

     Zawody zostały rozegrane systemem „każdy z każdym”.
Miejsce I zajęła drużyna OSP Kąkolewnica

miejsce II OSP Wygnanka

miejsce III OSP Grabowiec

     Oficjalnego wręczenia nagród dokonał Prezes Gminnego Zarządu OSP w Kąkolewnicy Pan Witold Korulczyk, który podziękował wszystkim drużynom za udział w turnieju i pogratulował zwycięzcom.

    Organizatorzy ślą serdeczne podziękowania sponsorom za wsparcie imprezy: Urzędowi Gminy Kąkolewnica i panu Witoldowi Korulczykowi.

        III Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Gminnego Zarządu OSP w  Kąkolewnicy został zorganizowany w ramach alternatywnej formy spędzania czasu wolnego poprzez zachęcanie dzieci, młodzieży i dorosłych, mający na celu wdrożenie profilaktycznych działań przeciw alkoholowych i przeciw narkotykowych.
       Zawody zorganizowali i przeprowadzili animatorzy zajęć sportowych na obiekcie „Moje Boisko Orlik 2012” w Kąkolewnicy pan Jacek Karwowski i pan Cezary Michaluk.