Articles

Nowe świadczenia rodzinne

  • Print

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kąkolewnicy informuje, iż z dniem 1 stycznia 2016r. weszły     w życie:
- ustawa z dnia 15 maja  2015r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych ( tzw. złotówka za złotówkę)  - Dz. U. z 2015r. poz. 995
- ustawa z dnia 24 lipca 2015r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw  ( świadczenie rodzicielskie) -  Dz. U. z 2015r. poz. 1217
Informacje dotyczące w/w świadczeń można uzyskać w GOPS Kąkolewnica  ul. Lubelska 5
tel. 83/ 37 22 621 w. 51