Poniedziałek, 15 Lipca 2024  Imieniny: Daniel, Dawid, Dawida
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < March 2015 > >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Number of visits
7710464

Poll

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

March 2015

31 March 2015

OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE 31.03.2015

 

Godzina i data wydania: godz. 13.27 dnia 31.03.2015r

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych
w Warszawie

Zjawisko/stopień zagrożenia:  Silny wiatr/1

Obszar: województwo lubelskie

Ważność: od godz. 22:00 dnia 31.03.2015r do godz. 07:00 dnia 01.04.2015r

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25km/h do 35 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%

Uwagi: brak

Dyżurny synoptyk: Katarzyna Bednarek

 

Read more

27 March 2015

Informacja - nowe dowody osobiste od 01.03.2015

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w dowolnym organie gminy:

-        OSOBIŚCIE

-        ELETRONICZNIE - opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

UWAGA : osoba, która nie ma możliwości złożenia osobiście w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą niepełnosprawnością lub nie nadającą się pokonać przeszkodą, powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku wtedy organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADANEGO OSOBIŚCIE W ORGANIE GMINY:

- 1 fotografia, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek, kolorowa, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Read more

26 March 2015

ZAKOŃCZENIE PRAC ZWIĄZANYCH Z OPRACOWANIEM PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 26.03.2015

 

W gminie Kąkolewnica zakończono prace związane z opracowaniem PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ. Dokument został wykonany w ramach projektu pn. „Gospodarka niskoemisyjna w gminie Kąkolewnica – planowanie strategiczne", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013.

PGN zawiera informacje o ilości wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów cieplarnianych na terenie gminy i wskazuje propozycje konkretnych działań ograniczających te ilości mających m.in. wpływ na zmniejszenie zużycia energii w budynkach, w tym obiektach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań związanych z oświetleniem ulic, poprawę jakości dróg, wpływającą na zmniejszenie zużycia paliw, a poprzez to spadek emisji substancji zanieczyszczających do środowiska. Ponadto uzyskane wyniki i ich opracowania w bezpośredni sposób będą przekładać się na wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w produkcji energii, pomoc w termomodernizacji obiektów budowlanych należących do mieszkańców i budynków wykorzystywanych na cele gospodarcze i społeczne, pomoc w wymianie źródeł ogrzewania budynków z węglowego na inne, charakteryzujące się mniejszą emisją gazów cieplarnianych, promocję i wdrażanie idei budownictwa energooszczędnego, edukację mieszkańców w zakresie OZE i efektywnego gospodarowania energią, jak i przygotowanie samorządu lokalnego do pełnienia wzorcowej roli w zakresie efektywności energetycznej.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

Read more

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzanie/wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w ogłoszeniu konkursowym na 2015 rok - 26.03.2015

 

WÓJT GMINY KĄKOLEWNICA
OGŁASZA NABÓR

Na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzanie/wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w ogłoszeniu konkursowym na 2015 rok z zakresu:

PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM NA TERENIE GMINY KĄKOLEWNICA

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm), Wójt Gminy Kąkolewnica zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do wskazania osoby do składu komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzanie/wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w ogłoszeniu konkursowym na 2015 rok .
2.Zgodnie z § 7. 1 uchwały nr XXXII/225/2014 Rady Gminy Kąkolewnica z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2015 rok, Wójt Gminy Kąkolewnica powołuje w drodze Zarządzenia komisję konkursową
3. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe/podmioty wyłonione w art. 3 ust. 3 ustawy.
4. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
Zgłoszenie należy dokonać na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, drogą elektroniczną na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Kąkolewnica ul. Lubelska 5, 21-302 Kąkolewnica lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w nieprzekraczalnym terminie do 2 kwietnia 2015 roku do godz. 14.00.

Read more

Ogłoszenie Starosty Radzyńskiego w sprawie operatu opisowo – kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie ujawnienia budynków i lokali oraz zmienionych użytków gruntowych w obszarach zainwestowanych... 26.03.2015

 

OGŁOSZENIE STAROSTY RADZYŃSKIEGO

z dnia 24 lutego 2015 roku
o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych
i jednostek organizacyjnych projektu operatu opisowo-kartograficznego

Na podstawie art. 24a ust. 4, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz.1287)

ogłaszam

że projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie ujawnienia budynków i lokali oraz zmienionych użytków gruntowych w obszarach zainwestowanych dla nw. jednostek i obrębów ewidencyjnych:

Gmina 061504_2 Kąkolewnica zawierająca obręby:
0001 Brzozowica Duża, 0002 Brzozowica Mała, 0003 Grabowiec, 0004 Jurki, 0005 Kąkolewnica Południowa , 0006 Kąkolewnica Północna, 0007 Kąkolewnica Wschodnia, 0008 Lipniaki, 0009 Miłolas, 0010 Mościska, 0011 Olszewnica, 0012 Polskowola, 0013 Rudnik, 0014 Sokule, 0015 Turów, 0016 Wygnanka, 0017 Zosinowo, 0018 Żakowola Poprzeczna, 0019 Żakowola Radzyńska, 0020Żakowola Stara.

w dniach od 27 marca 2015 r. do dnia 17 kwietnia 2015 r. w godz. 8.00-15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, plac I. Potockiego 1, pokój nr 16, będzie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Read more

Ogłoszenie 26.03.2015

 

W programie Pytanie na śniadanie (od godz. 8:00 do 11:00) na antenie TVP2 w dniu 27.03.2015 r. (piątek) będzie wyemitowany reportaż o hodowli ekologicznych kurczaków zagrodowych. Będzie w nim występować hodowca z gminy Kąkolewnica.

 

Read more

24 March 2015

TRENING SYSTEMU SWO Z GŁOŚNYM UŻYCIEM SYREN ALARMOWYCH - 26.03.2015

 


KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY KĄKOLEWNICA

NINIEJSZYM INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 26 MARCA 2015 R. (CZWARTEK) O GODZINIE 12.00 PRZEPROWADZONY ZOSTANIE W GMINIE KĄKOLEWNICA TRENING SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA Z GŁOŚNYM UŻYCIEM SYREN ALARMOWYCH.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSZĘ MIESZKAŃCÓW GMINY, BY SYGNAŁ, KTÓRY ZOSTANIE NADANY W TYM DNIU (DŹWIĘK CIĄGŁY SYREN TRWAJĄCY 1 MINUTĘ) POTRAKTOWAĆ JAKO ĆWICZEBNY, NIE PODEJMOWAĆ Z TEGO TYTUŁU ŻADNYCH DZIAŁAŃ ORAZ ZACHOWAĆ SPOKÓJ.

Wójt Gminy
/-/ Zbigniew Ładny

 

Read more

Otwarte Mistrzostwa Powiatu Radzyńskiego w Szachach w ramach cyklu „Grand Prix Lubelszczyzny 2015” - 22.03.2015

 

W niedzielę 22.III.2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kąkolewnicy odbyły się Otwarte Mistrzostwa Powiatu Radzyńskiego w ramach XVI turnieju z cyklu Grand Prix Lubelszczyzny w szachach. W zawodach starowało 94 zawodników z bliższych jak i dalszych okolic: Radzyń Podl., Lublin, Międzyrzec Podl., Myślenice, Węgrów, Lubliniec, Warszawa, Lubartów, Siedlce, Terespol, Biała Podlaska, Ożarów, Fajsławice i Kijów na Ukrainie. Liczną reprezentację wystawiła gmina Kąkolewnica, reprezentowało ją 25 zawodniczek i zawodników. Po rozegraniu 9 rund wyłoniono najlepszych zawodników turnieju.

Read more

20 March 2015

Informacja z realizacji projektu „E-UMIEJĘTNOŚCI- POZNAJ NOWE MOŻLIWOŚCI” - Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy 20.03.2015

 

Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy jest koordynatorem projektu „E-UMIEJĘTNOŚCI- POZNAJ NOWE MOŻLIWOŚCI”, który przed kilkoma dniami rozpoczął się w gminie Kąkolewnica. Rekrutację grup przeprowadziły kierowniczki zespołów śpiewaczych. Celem projektu jest szkolenie z podstaw obsługi komputera ECDL. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej- realizowany na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. Skierowany do mieszkańców naszej gminy w wieku od 50 do 64 lat - przeprowadzony będzie w czterech miejscowościach: w Kąkolewnicy, Żakowoli Starej, Brzozowicy Dużej i Turowie. Szkolenie odbywa się w kilkunastoosobowych grupach pod okiem wyspecjalizowanych trenerów, każdy z uczestników po zdaniu końcowego egzaminu otrzyma Certyfikat ECDL, który honorowany jest w wielu krajach świata.

Read more