Czwartek, 30 Maja 2024  Imieniny: Andonik, Feliks, Ferdynand
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < May 2024 > >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Number of visits
7405531

Poll

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

drogi

Nazwa Zadania: Przebudowa dróg gminnych nr 101775L i 101776L w Grabowcu

Cele projektu:

Droga gminna Nr 101775L - jezdnia bitumiczna na długości 266m o szerokości pasa ruchu 4m (1x1), pobocza obustronne gruntowe ulepszone szerokość 0,75m na długości 266m, odwodnienie powierzchniowe na całej długości poprzez spadki podłużne i poprzeczne, znaki drogowe.

Droga gminna Nr 101776L - jezdnia bitumiczna na długości 686m o szerokości pasa ruchu 4m - od km 0+002,5 do km 0+141 (1x1) i szerokości 2,5m - od km 0+141 do km 0+689 (1x2), pobocza obustronne gruntowe ulepszone szerokość 0,75m na długości 686m, odwodnienie powierzchniowe na całej długości poprzez spadki podłużne i poprzeczne, znaki drogowe.

Szczegółowy zakres robót: roboty pomiarowe - 0,953km, koryta o głębokości śr. 25cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża - 3446,51m2, koryta o głębokości śr. 35cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża - 1122,54m2, warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem - 1122,54m2, wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem - 3446,51m2, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego niezwiązanego - 4475,56m2, formowanie i zagęszczanie nasypów - 150,00m3, mechaniczne wyrównywanie i wzmocnienie podbudowy betonem asfaltowym - 14,82t, nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca 4cm - 4378,54m2, nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna 4cm - 4501,03m2, słupki do znaków drogowych i pionowe znaki drogowe - 33szt., wykonanie mechaniczne poboczy - 1675,50m2, regulacja pionowa zaworów wodociągowych - 16szt.

Łączny kwalifikowalny koszt zadania wynosi: 1.324.364,16 zł

Kwota dofinansowania: 611.841,13 zł z Państwowego Funduszu Celowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Kwota udziału własnego: 712.523,03 zł

Tablica dofinansowano Kakolewnica 180x120cm

Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych Nr 115812L – ul. Świerkowa, Nr 115813L - ul. Cyprysowa, Nr 115814L - ul. Cisowa w Kąkolewnicy

Nr i data podpisania umowy z Wojewodą Lubelskim: Umowa Nr 469 z dnia 11 marca 2022 roku

Koszt kwalifikowalny realizacji zadania: 1 080 066,09 zł

Kwota dofinansowania (w złotych): 502 378,73 zł

Kwota udziału własnego (w złotych): 577 687,36 zł

Rok realizacji: 2022

Zakres rzeczowy:
Droga gminna Nr 115812L - ul. Świerkowa o długości 621mb., szerokość drogi 5m, pobocza ulepszone kruszywem łamanym obustronne o szerokości 0,75m i długości 1242mb., odwodnienie powierzchniowe na całej długości;
Droga gminna Nr 115813L - ul. Cyprysowa o długości 264mb., szerokość drogi 5m, pobocza ulepszone kruszywem łamanym obustronne o szerokości 0,75m i długości 528mb., odwodnienie powierzchniowe na całej długości;
Droga gminna Nr 115814L - ul. Cisowa o długości 263mb., szerokość drogi 3,5m, pobocza ulepszone kruszywem łamanym obustronne o szerokości 0,75m i długości 522mb., odwodnienie powierzchniowe na całej długości.
Łączna długość przebudowanych dróg gminnych 1148 mb. Oznakowanie dróg zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.