Niedziela, 29 Marca 2015  Imieniny: Cyryl, Czcirad, Eustachy
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < March 2015 > >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Number of visits
558450

Poll

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w dowolnym organie gminy:

-        OSOBIŚCIE

-        ELETRONICZNIE - opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

UWAGA : osoba, która nie ma możliwości złożenia osobiście w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą niepełnosprawnością lub nie nadającą się pokonać przeszkodą, powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku wtedy organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADANEGO OSOBIŚCIE W ORGANIE GMINY:

- 1 fotografia, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek, kolorowa, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Read more...

 

WÓJT GMINY KĄKOLEWNICA
OGŁASZA NABÓR

Na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzanie/wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w ogłoszeniu konkursowym na 2015 rok z zakresu:

PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM NA TERENIE GMINY KĄKOLEWNICA

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm), Wójt Gminy Kąkolewnica zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do wskazania osoby do składu komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzanie/wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w ogłoszeniu konkursowym na 2015 rok .
2.Zgodnie z § 7. 1 uchwały nr XXXII/225/2014 Rady Gminy Kąkolewnica z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2015 rok, Wójt Gminy Kąkolewnica powołuje w drodze Zarządzenia komisję konkursową
3. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe/podmioty wyłonione w art. 3 ust. 3 ustawy.
4. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
Zgłoszenie należy dokonać na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, drogą elektroniczną na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Kąkolewnica ul. Lubelska 5, 21-302 Kąkolewnica lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w nieprzekraczalnym terminie do 2 kwietnia 2015 roku do godz. 14.00.

Read more...

 

OGŁOSZENIE STAROSTY RADZYŃSKIEGO

z dnia 24 lutego 2015 roku
o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych
i jednostek organizacyjnych projektu operatu opisowo-kartograficznego

Na podstawie art. 24a ust. 4, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz.1287)

ogłaszam

że projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie ujawnienia budynków i lokali oraz zmienionych użytków gruntowych w obszarach zainwestowanych dla nw. jednostek i obrębów ewidencyjnych:

Gmina 061504_2 Kąkolewnica zawierająca obręby:
0001 Brzozowica Duża, 0002 Brzozowica Mała, 0003 Grabowiec, 0004 Jurki, 0005 Kąkolewnica Południowa , 0006 Kąkolewnica Północna, 0007 Kąkolewnica Wschodnia, 0008 Lipniaki, 0009 Miłolas, 0010 Mościska, 0011 Olszewnica, 0012 Polskowola, 0013 Rudnik, 0014 Sokule, 0015 Turów, 0016 Wygnanka, 0017 Zosinowo, 0018 Żakowola Poprzeczna, 0019 Żakowola Radzyńska, 0020Żakowola Stara.

w dniach od 27 marca 2015 r. do dnia 17 kwietnia 2015 r. w godz. 8.00-15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, plac I. Potockiego 1, pokój nr 16, będzie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Read more...

 

W programie Pytanie na śniadanie (od godz. 8:00 do 11:00) na antenie TVP2 w dniu 27.03.2015 r. (piątek) będzie wyemitowany reportaż o hodowli ekologicznych kurczaków zagrodowych. Będzie w nim występować hodowca z gminy Kąkolewnica.

 

 


KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY KĄKOLEWNICA

NINIEJSZYM INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 26 MARCA 2015 R. (CZWARTEK) O GODZINIE 12.00 PRZEPROWADZONY ZOSTANIE W GMINIE KĄKOLEWNICA TRENING SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA Z GŁOŚNYM UŻYCIEM SYREN ALARMOWYCH.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSZĘ MIESZKAŃCÓW GMINY, BY SYGNAŁ, KTÓRY ZOSTANIE NADANY W TYM DNIU (DŹWIĘK CIĄGŁY SYREN TRWAJĄCY 1 MINUTĘ) POTRAKTOWAĆ JAKO ĆWICZEBNY, NIE PODEJMOWAĆ Z TEGO TYTUŁU ŻADNYCH DZIAŁAŃ ORAZ ZACHOWAĆ SPOKÓJ.

Wójt Gminy
/-/ Zbigniew Ładny