Sobota, 16 Stycznia 2021  Imieniny: Marcel, Waleriusz, Włodzimierz
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < December 2014 > >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Number of visits
4392213

Poll

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

Sesja Rady Gminy Kąkolewnica - 10.06.2020 - g.10:00

 

ZAPROSZENIE

W dniu 10 czerwca  2020 roku o  godz. 10 00  w lokalu  świetlicy Urzędu Gminy  Kąkolewnica  odbędzie się   Sesja Rady Gminy Kąkolewnica z  następującym proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie.
 2. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołu z  Sesji Rady Gminy Kąkolewnica  z dnia 4 maja 2020 roku i 25 maja   2020 roku .
3. Informacja Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami – zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady – pisemnie.
4. Przyjęcie  sprawozdania z działalności  GOPS w Kąkolewnicy za 2019 rok.
5. Przyjęcie  Oceny zasobów  pomocy społecznej Gminy Kąkolewnica za 2019 rok .
6. Przyjecie  sprawozdania  z  realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz  Narkomanii na terenie Gminy Kąkolewnica za 2019 rok .
7. Przyjecie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy Kąkolewnica za II półrocze  2019 roku tj.
   a) Komisji Rewizyjnej,
   b) Komisji  Rolnictwa, Spraw Socjalnych Wsi i Ochrony Środowiska
   c) Komisji  ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Sportu
   d) Komisji  Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu Gminy,
   e) Komisji Bezpieczeństwa i porządku publicznego .
8. Dyskusja  nad przedstawionymi sprawozdaniami .
9. Podjęcie uchwał :
    a)  w sprawie zmiany uchwały  budżetowej  na rok 2020,
    b)  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ,
    c)  w sprawie  postanowienia o odbieraniu  odpadów  komunalnych  od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy  a powstają odpady komunalne ,
   d)  w sprawie  uchwalenia  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kąkolewnica,
   e)  w sprawie  określenia  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia  usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ,
   f)  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki  tej opłaty oraz zwolnienia  w części z tej opłaty i ustalenia  stawki opłaty za pojemnik,
  g)  w sprawie uchylenia  uchwały Nr XII/66/2015 Rady Gminy Kąkolewnica  z dnia 25 listopada  2015 w sprawie ustalenia  sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na  nieruchomościach , które
       w części stanowią  nieruchomości zamieszkałe, a części  nieruchomość,  na której nie zamieszkują  mieszkańcy, a powstają  odpady komunalne, 
h)  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania  opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi,
i)   w sprawie określenia  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej  przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji  elektronicznej ,
 j)  w sprawie  zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,
k)  w sprawie lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie gminy Kąkolewnica.
l)  zmieniająca  uchwałę w sprawie  wieloletniego  programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kąkolewnica na lata 2020 – 2024 .
10.  Sprawy bieżące - wolne wnioski .
11.  Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy
 /-/ Majczyna Mariusz