Niedziela, 26 Maja 2024  Imieniny: Beda, Filip, Marianna
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < January 2016 > >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Number of visits
7388016

Poll

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

ZARZĄDZENIE NR 2/2016 WÓJTA GMINY KĄKOLEWNICA z dnia 11 stycznia 2016 roku

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kąkolewnica

Na podstawie uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Kąkolewnica z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, art. 20c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.    Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kąkolewnica.

2.    Projekt uchwały (stanowiący załącznik Nr 1) zamieszczony zostanie:

1)    w Biuletynie Informacji Publicznej,

2)    na stronie internetowej Gminy Kąkolewnica: www.kakolewnica.lublin.pl

3)    na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kąkolewnica.

3.    Informacje o konsultacjach publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kąkolewnica oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kąkolewnica w dniu 11 stycznia 2016 roku.

§ 2

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 12 stycznia 2016 r. do dnia 26 stycznia 2016 r..

§ 3

1.    Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii                 do projektu uchwały.

2.    Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie wskazanym w § 2 na piśmie na dziennik podawczy Urzędu Gminy Kąkolewnica pocztą na adres: Urząd Gminy Kąkolewnica ul. Lubelska 5 21-302 Kąkolewnica, faxem (83) 372-20-49 lub e-mailem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.    W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy pełnoletni mieszkańcy gminy Kąkolewnica.

4.    Uczestnicy konsultacji zgłaszają swoje stanowisko na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna jest Pani Krystyna Matejek – inspektor ds. oświaty, tel. (83) 344-80-36, 372-20-10       

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.