Niedziela, 14 Lipca 2024  Imieniny: Bonawentura, Damian, Dobrogost
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < October 2018 > >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Number of visits
7705211

Poll

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica - 15.10.2018r.

 

ZAPROSZENIE

na sesję Rady Gminy w dniu 15 października 2018 roku o godz. 10:00 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.

2. Sprawy Regulaminowe.

a/ stwierdzenie kworum,

b/ przyjęcie porządku obrad,

c/ przyjęcie protokołów z obrad Sesji Rady Gminy z dnia 29 sierpnia 2018 roku , 12 września 2018 roku ( sesja Nadzwyczajna ).

3. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami – zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady – pisemnie.

4. Sprawozdanie Wójta Gminy Kąkolewnica o pracach organu wykonawczego w latach 2014 – 2018,

5. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy Kąkolewnica za I półrocze 2018 roku: tj.

a) Komisji Rewizyjnej ,

b) Komisji Rolnictwa, Spraw Socjalnych Wsi i Ochrony Środowiska ,

c) Komisji Kultury , Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Sportu,

d) Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu Gminy,

e) Komisji Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego,

6. Informacja Wójta Gminy Kąkolewnica o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kąkolewnica, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kąkolewnicy za I półrocze 2018 roku .

7. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami, informacją Wójta Gminy Kąkolewnica o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kąkolewnica i informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku ,

8. Interpelacje, zapytania,

9. Podjęcie uchwał :

a) w sprawie przejęcia zadań od Powiatu Radzyńskiego w zakresie utrzymania dróg powiatowych,

b) w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Kąkolewnica,

c) w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kąkolewnica ,

d) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych w miejscowości Kąkolewnica , obręb Rudnik ,

e) w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,

f) w sprawie nadania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Kąkolewnica”,

10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania .

11. Sprawy bieżące - wolne wnioski .

12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Kąkolewnica

/-/ Marek Król