Niedziela, 26 Maja 2024  Imieniny: Beda, Filip, Marianna
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < December 2018 > >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Number of visits
7387876

Poll

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica - 28.12.2018

 

ZAPROSZENIE

w  dniu  28 grudnia  2018 roku  o  godz. 10:00  w lokalu  świetlicy Urzędu Gminy  Kąkolewnica  odbędzie się   Sesja  Rady Gminy  Kąkolewnica   z  następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
3. Sprawozdanie  Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami – zwłaszcza  z wykonania   uchwał  Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady – pisemnie.
4. Informacja  o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kąkolewnica  w roku szkolnym 2017 – 2018
5. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
6. Podjęcie uchwał :
    a) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
    b) w sprawie zmiany uchwały  budżetowej  na rok 2018,
    c) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2022, - przedstawienie opinii RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2022, 
   d)  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok.
         - przedstawienie projektu uchwały budżetowej .
         - przedstawienie opinii RIO o projekcie budżetu Gminy  Kąkolewnica na 2019 rok,
         - przedstawienie  opinii i wniosku Komisji  Rozwoju  Gospodarczego , Inwestycji i  Budżetu o projekcie budżetu gminy  na 2019 rok,
         - dyskusja,
         - głosowanie uchwały budżetowej na 2019 rok .
 e)   w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz  Narkomanii  na terenie  Gminy Kąkolewnica na 2019 rok,
  f)   w sprawie  upoważnienia  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kąkolewnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego ,
  g)  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych  wieloletnim rządowym programem „ Posiłek  w szkole i w domu na lata 2019 – 2023,
 h)  w sprawie określenia  zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie w posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego  na zakup posiłku  lub żywności oraz świadczenia rzeczowego  w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
 i)  w  sprawie ustanowienia  gminnego  programu osłonowego w zakresie  dożywiania „ Posiłek w szkole i w  domu” na lata 2019 – 2023”, Moduł 1 i 2
7)  Odpowiedzi na interpelacje, zapytania .
8)  Sprawy bieżące - wolne wnioski .
9)  Zamknięcie obrad.
                                                                                                             Przewodn. Rady Gminy
                                                                                                            /-/ Majczyna Mariusz

 

Z A P R O S Z E N I E

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2018 r , poz. 994 z późn. zm. ) - zawiadamiam

że w dniu 28 grudnia 2018 roku o godz. 1000 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica odbędzie się Sesja Rady Gminy Kąkolewnica z następującym proponowanym porządkiem obrad: (materiały i projekty uchwał w załączeniu):

1. Otwarcie.

2. Sprawy Regulaminowe.

a/ stwierdzenie kworum,

b/ przyjęcie porządku obrad,

c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami

zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady –

pisemnie.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kąkolewnica w roku szkolnym

2017 – 2018

5. Składanie interpelacji i zapytań radnych.

6. Podjęcie uchwał :

a) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,

c) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2022 ,

- przedstawienie opinii RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata

2019 – 2022,

d) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok.

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej .

- przedstawienie opinii RIO o projekcie budżetu Gminy Kąkolewnica na 2019 rok,

- przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rozwoju Gospodarczego , Inwestycji

i Budżetu o projekcie budżetu gminy na 2019 rok,

- dyskusja,

- głosowanie uchwały budżetowej na 2019 rok .

e) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Narkomanii na terenie Gminy Kąkolewnica na 2019 rok,

f) w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kąkolewnicy

do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących

zryczałtowanego dodatku energetycznego ,

g) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie

pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup

posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu na lata

2019 – 2023,

h) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie w posiłku,

świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych

wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,

i) w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek

w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023”, Moduł 1 i 2

7) Odpowiedzi na interpelacje, zapytania .

8) Sprawy bieżące - wolne wnioski .

9) Zamknięcie obrad.

Przewodn. Rady Gminy

/-/ Majczyna Mariusz