Niedziela, 14 Lipca 2024  Imieniny: Bonawentura, Damian, Dobrogost
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < March 3409 > >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Number of visits
7705117

Poll

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica - 30.12.2021

 

ZAPROSZENIE

w  dniu  30 grudnia  2021 roku o  godz. 10:00  w lokalu  świetlicy Urzędu Gminy  Kąkolewnica  odbędzie się Sesja Rady Gminy Kąkolewnica z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołu z  Sesji Rady Gminy Kąkolewnica  z dnia 19 listopada 2021 roku ,
d/ przyjęcie protokołu z  Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kąkolewnica z dnia 6 grudnia 2021 roku ,
3. Sprawozdanie  Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami – zwłaszcza  z wykonania   uchwał  Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady – pisemnie.
4.  Podjęcie uchwał :
    a) w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii  na terenie Gminy Kąkolewnica,
    b) w sprawie zmiany uchwały  budżetowej  na rok 2021,
    c) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
   d) w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2010 Rady Gminy Kąkolewnica Wschodnia  z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości  diet radnym oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych zmienionej uchwałą Nr XVI/115/2012 Rady Gminy Kąkolewnica z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2010 Rady Gminy Kąkolewnica Wschodnia z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnym oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych .
    e) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2025 ,
       - przedstawienie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2025,
       - przedstawienie  opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2025
       - głosowanie  uchwały w sprawie uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2025 ,
    f)  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kąkolewnica na 2022 rok.
       - przedstawienie projektu uchwały  budżetowej wraz z autopoprawką Wójta Gminy,
       - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie  o projekcie budżetu Gminy Kąkolewnica na 2022 rok.
       - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o możliwości sfinansowania deficytu w projekcie  budżetu Gminy  Kąkolewnica na 2022 rok ,
       - przedstawienie  opinii i wniosków Komisji  Rozwoju  Gospodarczego , Inwestycji i Budżetu o projekcie budżetu gminy  na 2022 rok,
       - dyskusja,
       - głosowanie .
   g) - w sprawie wyrażenia poparcia dla służb mundurowych broniących wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej,
   h) - w sprawie przekazania dla Nadleśnictwa Radzyń Podlaski nieruchomości drogowej  w Brzozowicy Dużej.
5)  Sprawy bieżące - wolne wnioski .
6)  Zamknięcie obrad.


W-ce Przewodn. Rady Gminy
/-/ Szkodkowski Jerzy