Piątek, 19 Lipca 2024  Imieniny: Alfred, Arseniusz, Lutobor
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < August 2012 > >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
28 29 30 31    
Number of visits
7776904

Poll

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica 06.05.2013

Mieszkańcy Gminy Kąkolewnica

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Kąkolewnica, którą zwołuję na dzień 6 maja 2013 roku / poniedziałek / o  godz. 10:00 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
    a/ stwierdzenie kworum,
    b/ przyjęcie porządku obrad,
    c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy i zajętych stanowiskach ( pisemnie).
4. Interpelacje  zapytania, informacje, oświadczenia.
5. Podjęcie uchwał:
    a) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
    b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
    c) w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Kąkolewnica Wschodnia.
    d) w sprawie wyrażenia  zgody na zbycie nieruchomości  niezabudowanych położonych  w miejscowościach  Kąkolewnica – obręb Kąkolewnica Południowa, Jurki, Olszewnica, Polskowola, Wygnanka, Żakowola Stara,
    e) w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym  zasobem Gminy Kąkolewnica na lata 2013-2017,
    f) w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/2011 Rady Gminy Kąkolewnica z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kąkolewnicy.
    g) w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
6. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania, oświadczenia.
7. Sprawy bieżące - wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
    /-/ Andrzej Cap

 

Informacja w zakresie prawa radnego pozostającego w stosunku pracy do uzyskania zwolnienia od pracy.
Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.