Piątek, 19 Lipca 2024  Imieniny: Alfred, Arseniusz, Lutobor
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < December 481 > >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Number of visits
7776527

Poll

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

Informacja o zmianach w zwrocie podatku akcyzowego

Informujemy, że każdy rolnik, który chce odzyskać część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy Kąkolewnica wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 rok.

Więcej informacji w rozwinięciu artykułu.

Wzór wniosku w odniesieniu do użytków rolnych oraz bydła został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2466)  – formularz wniosku obowiązujący w pierwszym terminie składania wniosków.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej składa:

„STARY WNIOSEK”
• producent rolny posiadający tylko użytki rolne, który nie wykorzystał przysługującego mu limitu w I turze naboru wniosków,
• producent rolny posiadający użytki rolne i bydło, który nie wykorzystał przysługującego mu limitu w I turze naboru wniosków.
Ponadto od  3 czerwca 2023 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, które wprowadzają możliwość ubiegania się o zwrot akcyzy również dla hodowców owiec, kóz, koni i świń.

„NOWY WNIOSEK”
Hodowcy owiec, kóz, koni i świń będą musieli złożyć odrębny nowy „wniosek  o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni”.

DWA WNIOSKI
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (STARY WNIOSEK) i wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni (NOWY WNIOSEK) składa:
• producent rolny, który posiada użytki rolne, bydło, świnie, owce, kozy lub konie, jeżeli pozostał do wykorzystania limit z I tury naboru wniosków,
• producent rolny, który nie składał wniosku w I turze naboru.

Do wniosku o zwrot części podatku akcyzowego w odniesieniu do użytków rolnych oraz bydła dołącza się:
• faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. do limitu niewykorzystanego w I naborze wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 litrów na 1 hektar użytków rolnych i 40 litrów na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła;
• dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca 2022 roku. Jeżeli druk był dołączony w I terminie nie dołączamy go do wniosku w II terminie.

Do wniosku o zwrot podatku w odniesieniu do świń, kóz i owiec dołącza się:
• faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. do limitu przysługującego w 2023 r. w  ilości 4 litrów na 1 sztukę świń oraz 40 litrów na 1 dużą jednostkę przeliczeniową owiec i kóz, przy czym należy pamiętać, że nie można wykorzystać faktur dokumentujących zakup paliwa rolniczego z okresu od 1 sierpnia 2022 do 31 stycznia 2023 r. jeżeli na ich podstawie był przyznany zwrot w miesiącu lutym 2023 r.
• dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie świń lub liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec lub kóz będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca 2022 roku.
Do wniosku o zwrot podatku w odniesieniu do koni dołącza się:
• faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. do limitu przysługującego
w 2023 r. w  ilości 40 litrów na 1 dużą jednostkę przeliczeniową koni;
• oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 r.
w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego w sierpniu 2023 r. wynosi:
• 2 zł na 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r.
do 31 lipca 2023 r. – do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków
na użytki rolne i utrzymywane bydło;
• 2 zł na 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r.
do 31 lipca 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie (dotyczy małych
i średnich przedsiębiorstw);
• 1,46 zł na 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r.
do 31 lipca 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie (dotyczy dużych przedsiębiorstw);
• 1,20 zł na 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r.
do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie (dotyczy małych, średnich i dużych przedsiębiorstw)
Uwaga:
• Producenci rolni posiadający dzierżawy proszeni są okazanie do wglądu obowiązującej umowy dzierżawy lub złożenia oświadczenia o zawarciu ustnej umowy dzierżawy.
·     Wnioski o zwrot podatku mogą składać producenci rolni, a zgodnie z ustawą za producenta rolnego uważa się posiadacza użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha.
·     Zwrot podatku przysługuje z tytułu posiadania gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Kąkolewnica.
·     W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku  pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.