Piątek, 8 Grudnia 2023  Imieniny: Boguwola, Klement, Maria
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < May 2013 > >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 30 31    
Number of visits
6847443

Poll

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

NOWA PROCEDURA MELDUNKOWA

Od dnia 1 stycznia 2013 r. obowiązują następujące przepisy w zakresie spraw meldunkowych :

  • Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. z 2012 r. poz. 1407),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 poz. 1475)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL (Dz. U z 2012r. poz. 1480).

Wskazane akty prawne wprowadzają ułatwiony sposób dokonywania obowiązku meldunkowego.

Procedura meldunkowa według nowych przepisów polega na:

- możliwości dokonaniu zameldowania w nowym miejscu pobytu ze wskazaniem adresu, z którego ma nastąpić wymeldowanie, bez konieczności wcześniejszego wymeldowania się z poprzedniego miejsca pobytu,

- braku obowiązku podawania informacji o:

  • wykształceniu
  • obowiązku wojskowym
  • obowiązku przedkładania książeczki wojskowej,

- zniesieniu sankcji karnych m.in. dla obywateli polskich czy obywateli Unii Europejskiej, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;

- wydłużeniu terminu na zgłoszenie nowego miejsca pobytu zarówno stałego, jak i czasowego trwającego ponad 3 miesiące – z dotychczasowych 4 dni na 30 dni  licząc od dnia przybycia do tego miejsca;

-  umożliwieniu dopełnienia formalności meldunkowych przez ustanowionego pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym  w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. Nr 39, poz. 267).

Pełnomocnik dokonujący czynności meldunkowej dołącza do pełnomocnictwa:

- swój dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie jego tożsamości ( tylko do wglądu)

- wypełniony odpowiedni druk formularza (stosownie do zaistniałej sytuacji):

  1. „Zgłoszenie pobytu stałego”,
  2. „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”,
  3. „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”,
  4. „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”.

Według obowiązujących przepisów został zniesiony obowiązek zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, wczasowiczów i turystów na pobyt czasowy, nie przekraczający 3 miesięcy.

Wyjaśnień w powyższym zakresie udziela pracownik biura ewidencji ludności Urzędu Gminy Kąkolewnica:

Maria Petruk – inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, pokój Nr 18; telefon  83 372 20 10.

Urząd Gminy Kąkolewnica