Wtorek, 13 Listopada 2018  Imieniny: Arkadiusz, Arkady, Brykcjusz
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < listopad 2018 > >>
Pn Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Liczba odwiedzin
3116321

Sonda

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

Rada Gminy

KRÓL MAREK
Pełniona funkcja: Przewodniczący Rady Gminy
Zosinowo
tel. 83 372-20-10

SIERHEJ AGNIESZKA
Pełniona funkcja: Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Turów
tel. 83 372-20-10

GRZESZYK KRZYSZTOF CZESŁAW
Pełniona funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Wygnanka
tel. 83 372-20-10

BASARABA KRZYSZTOF
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Polskowola

GAŁECKI GRZEGORZ
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Lipniaki

GNYCH GRZEGORZ
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Olszewnica

JEZIERSKI PIOTR
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Mościska

JĘDRUSZCZAK EDMUND BOGDAN
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Kąkolewnica

KOŁTUN MARCIN STANISŁAW
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Kąkolewnica
tel.: 510 246 623
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
facebook.com/marcin.koltun

KOŚMIDER WŁADYSŁAW MACIEJ
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Kąkolewnica

MATEJEK MAREK
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Brzozowica Duża

OCHAL WALDEMAR WINCENTY
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Żakowola Stara

PIEKARSKI MARIUSZ STANISŁAW
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Turów

PROKOPIAK SŁAWOMIR
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Grabowiec

SÓJKA WACŁAW
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Brzozowica Duża

 
 

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

 Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

 1. uchwalanie statutu gminy,
 2. ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,
 4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 5. uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. uchwalanie programów gospodarczych,
 7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  • a)    określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
  • b)    emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
  • c)    zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • d)    ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
  • e)    zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
  • f)    tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  • g)    określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
  • h)    tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  • i)    ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
 10. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
 12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 14. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 15. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.