Środa, 22 Maja 2024  Imieniny: Emil, Helena, Jan
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < February 4022 > >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
Number of visits
7374583

Poll

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

Inwestycje gminne w 2015 roku

 

    

 

        W ostatnim roku na terenie Gminy Kąkolewnica udało się zrealizować sporo ważnych inwestycji i remontów. Większość zadań była wykonana ze środków własnych gminy jednak pozyskano również środki unijne oraz środki z budżetu państwa.

 

 

 

W październiku 2015 roku zakończono projekt pn. „Czysta energia w Powiecie Radzyńskim”, który został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Działanie to podjęto wspólnie przez Miasto Radzyń Podlaski, jako „Lidera”, oraz Gminy: Kąkolewnica, Borki, Czemierniki, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan Majorat i Wohyń, jako „Partnerów”. Projekt zakładał wyposażenie budynków mieszkalnych w instalacje solarne. Na terenie gminy Kąkolewnica zamontowano 159 instalacji, które składały się z 2, 3, 4 bądź 5 kolektorów słonecznych, w zależności od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe.

Ważną inwestycją gminną było wykonanie remontu drogi biegnącej przez miejscowość Miłolas. Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja drogi gminnej Nr 101732L w miejscowości Miłolas na odcinku o dł. 759 mb oraz drogi wewnętrznej o dł. 168 mb” obejmowało swym zakresem przede wszystkim wyrównanie oraz zmianę nawierzchni jezdni. Zadanie zrealizowano w lipcu 2015 roku przez firmę FEDRO Sp. z o.o. z siedzibą w Osiecku, za kwotę około 130 000 zł. Było to dokończenie remontu nadmienionej drogi, gdzie I etap wykonano w 2014 r.

W czerwcu 2015 r. zakończono III etap budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, który obejmował ulice Lipową, Świerkową, Różaną, Sosnową i Długą. Koszt przedsięwzięcia wynosił ponad 2 mln zł, a zadanie zrealizowała firma WODMAR s.c. z Radzynia Podlaskiego wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. Był to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym ze środków własnych gminy był „Remont drogi wewnętrznej i utwardzenie placu wraz z włączeniem do drogi gminnej Nr 102249L w Kąkolewnicy przy ul. Południowej”. W ramach zamówienia wykonano remont nawierzchni drogi oraz utwardzono część placu przy budynku i część placu stanowiącego dojazd do garaży. Zadanie zrealizowano we wrześniu 2015 r. przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych DROGBUD Sp. z o.o. z Łukowa za kwotę ok. 80 000. zł.

W miejscowości Turów zrealizowano inwestycję pn. „Wykonanie ogrodzenia przy Domu Kultury i OSP w Turowie”. Ogrodzenie wykonano w listopadzie 2015 r. w systemie panelowym wraz z bramą przesuwną oraz furtkami za kwotę około 50 tys. zł. Wykonawcą była firma BIOMED z siedzibą w Radzyniu Podlaskim wyłoniona w trybie zapytania cenowego.

Kolejnym zrealizowanym zadaniem było „Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego – osiedle Kąkolewnica, o dł. ok. 250 mb”. Wykonanie powierzono firmie ELEKTRO-MONT Usługi Elektryczne Sławomir Mazur Białka/k. Radzynia Podlaskiego, wyłonionej w trybie zapytania cenowego za cenę brutto ok. 27 500 zł. W ramach przedsięwzięcia wybudowano oświetlenie drogowe usytuowane przy ul. Klonowej i Orzechowej w Kąkolewnicy z oprawami oświetleniowymi LED o mocy 30W. Prace wykonano z końcem listopada 2015 r.

Również w listopadzie 2015 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej pt. „Projekt budowlany sieci wodociągowo – kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Kąkolewnicy (przy bocznej ul. Świerkowej i bocznej ul. Długiej)” i „Koncepcja rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Kąkolewnica” przygotowanej przez firmę MULTIPROJEKT Zbigniew Bajko z siedzibą w Chełmie.

Inwestycja pn. „Remont dróg gminnych w Kąkolewnicy i Polskowoli oraz wykonanie chodników przy GOK w Kąkolewnicy” została zrealizowana ze środków własnych gminy, przy czym remont dróg został wykonany w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kąkolewnica Wschodnia i Polskowola na 2015 rok. Zakres prac obejmował remont jezdni asfaltowej ulicy Wschodniej w Kąkolewnicy za pomocą destruktu asfaltowego na odcinku o dł. ok. 900 m, remont drogi gminnej przy ZO w Polskowoli o dł. ok. 400 m za pomocą kruszywa łamanego oraz budowę chodników z kostki brukowej przy GOK w Kąkolewnicy w formie odcinków w kształcie krętym oraz o figurze koła. Całość inwestycji wykonano w listopadzie 2015 r. za łączną kwotę ponad 50 000 zł. Zamówienie wykonało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych DROGBUD Sp. z o.o. z Łukowa.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano również wymienione poniżej przedsięwzięcia.

Remont drogi gminnej na ul. Sosnowej (sołectwo Rudnik) polegający na ułożeniu warstwy destruktu asfaltowego na odcinku o dł. 300 m, wykonany we wrześniu 2015 r. za ok. 25 000 zł, przez Zakład Realizacji Inwestycji Zofia Kucharska z siedzibą w Łukowie.

Zadanie pn. „Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych i placów zabaw w gminie Kąkolewnica” zrealizowano we wrześniu 2015 r. W ramach inwestycji zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej w sołectwie Turów i w sołectwie Zosinowo, zaś urządzenia placu zabaw w sołectwie Grabowiec oraz w sołectwie Kakolewnica Północna. Zamówienie zrealizowała firma FRAJDA s.c. z Radowca Dużego za łączną kwotę ok. 60 000 zł.

„Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy i urządzeń technicznych do Domu Ludowego w Jurkach i Świetlicy Wiejskiej w Mościskach” – przedsięwzięcie to zrealizowano pod koniec listopada 2015 r. Obejmowało ono przede wszystkim wykonanie przyłącza wodociągowego DL w Jurkach, a także wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków oraz utwardzenie placu przy Świetlicy Wiejskiej w Mościskach. Koszt całości inwestycji wyniósł niemal 30 000 zł, a prace wykonała firma WODMAR s.c. w Radzyniu Podlaskim.

W lutym 2015 r. wykonano „Remont pomieszczenia magazynowego w budynku Domu Kultury w Wygnance”, którego wartość wyniosła ok. 15 000 zł. Natomiast w maju 2015 r. w sołectwie Żakowola Stara wykonano remont Świetlicy Wiejskiej polegający na modernizacji poddasza i klatki schodowej.

W trakcie realizacji jest inwestycja rozpoczęta w sierpniu 2015 r. pn. „Rozbudowa budynku Domu Ludowego i OSP w Grabowcu”. Wykonawcą wyłonionym w przetargu została firma INWOD Roman Pacek, Lubartów. Wartość przedsięwzięcia wynosi ok. 200 000 zł, a zakończenie prac planowane jest do końca kwietnia br.

tabela