Wtorek, 16 Lipca 2024  Imieniny: Andrzej, Benedykt, Dzierżysław
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < July 2024 > >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Number of visits
7725371

Poll

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Doliny Krzny 2022 – 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko - 12.09.2022

 

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski działając w oparciu o art. 6 i 6a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 poz. 1057 t.j.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, z późn. zm.) informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Doliny Krzny 2022 – 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Strategia obejmuje obszar: Miasta Międzyrzec Podlaski, Gminy Drelów, Gminy Kąkolewnica, Gminy Międzyrzec Podlaski i Gminy Trzebieszów.

Konsultacje prowadzone są w celu przedstawienia projektu Strategii wraz z Prognozą oddziaływania
na środowisko interesariuszom (mieszkańcom, gminom i ich związkom oraz partnerom społecznym
i gospodarczym) oraz umożliwienia złożenia uwag dotyczących Strategii i Prognozy.

Informacje o konsultacjach:

 1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą od dnia 12 września 2022 r. do dnia 17 października 2022 r.
 2. Wszyscy zainteresowani, w terminie określonym powyżej mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, tj. projektem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Doliny Krzny 2022 – 2030 oraz Prognozą oddziaływania na środowisko do projektu Strategii.
 3. Dokumentacja sprawy dostępna jest na niniejszej stronie internetowej oraz jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miasta w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Pocztowa 8, pok. nr 30, Wydział Strategii i Rozwoju.
 4. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w terminie określonym powyżej.
 5. Uwagi i wnioski należy składać wyłącznie na formularzach konsultacyjnych umieszczonych na niniejszej stronie internetowej:
 • drogą elektroniczną, przesyłając formularz na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w tytule maila należy wpisać: „Konsultacje społeczne projektu Strategii Doliny Krzny 2022 – 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”.
 • pisemnie, przesyłając formularz na adres pocztowy: Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski,
  Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski – z dopiskiem „Konsultacje społeczne projektu Strategii Doliny Krzny 2022 – 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”.
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Pocztowa 8,
  nr 30, tel. 83 372 62 34 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu).
 1. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski.
 2. Uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 17 października 2022 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. W przypadku uwag składanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.