Wtorek, 25 Czerwca 2024  Imieniny: Albrecht, Eulogiusz, Lucja
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < grudzień 471 > >>
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Liczba odwiedzin
7536614

Sonda

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

Zawiadomienie o porządku obrad Sesji Rady Gminy Kąkolewnica 14.02.2013

Zawiadomienie o porządku obrad XIX Sesji  Rady Gminy Kąkolewnica - zwołanej przez Komisarza Wyborczego w dniu 14 lutego 2013r. o godzinie 10:00 w świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica.

Na podstawie  upoważnienia  zawartego w § 2 postanowienia Nr 2/13 Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej  z dnia 7 lutego  2013 roku w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Kąkolewnica  w dniu 14 lutego  2013r. o godzinie 10:00 w świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica, w celu złożenia  ślubowania  przez Wójta wybranego w  przedterminowych wyborach przeprowadzonych w dniach 20 stycznia i 3 lutego 2013 roku ustalam następujący porządek obrad zwołanej sesji:

1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
    a/ stwierdzenie kworum,
    b/ przyjęcie porządku obrad,
    c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy  Kąkolewnica.
4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Kąkolewnica.
5. Wystąpienie Wójta.
6. Podjęcie uchwał:
    a) w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Kąkolewnica.
    b) w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy dla Wójta Gminy Kąkolewnica.
    c) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
    d) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
    e) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres do 15  lat nieruchomości gminnej.
    f) w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Rozwiń swoje zainteresowania” oraz upoważnienie Wójta Gminy do podpisania umowy o dofinansowanie projektu
    g) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej, stałych i doraźnej Komisji Rady Gminy  Kąkolewnica na 2013 rok.
7. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach organu  wykonawczego w okresie między sesjami
8. Informacja nt. stanu prac nad pakietem uchwał związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
9. Interpelacje, zapytania, informacje, oświadczenia.
10. Sprawozdanie z działalności stałych i doraźnej Komisji Rady Gminy Kąkolewnica.
11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania, oświadczenia.
12. Sprawy bieżące - wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
    /-/ Andrzej Cap

 

Informacja w zakresie prawa radnego pozostającego w stosunku pracy do uzyskania zwolnienia od pracy.
Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.