Poniedziałek, 17 Czerwca 2024  Imieniny: Adolf, Adolfa, Adolfina
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < sierpień 2014 > >>
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Liczba odwiedzin
7479949

Sonda

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica - 28.10.2022 r.

 

 

 

W dniu 28 października 2022 roku  o godz. 10:00  w lokalu  świetlicy Urzędu Gminy  Kąkolewnica  odbędzie się   Sesja  Rady Gminy  Kąkolewnica   z  następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołu z  Sesji Rady Gminy Kąkolewnica ( Nadzwyczajna ) .
3. Sprawozdanie  Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami  – zwłaszcza  z wykonania uchwał  Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady – pisemnie.
4. Sprawozdania z działalności Rady Gminy i Stałych  Komisji Rady Gminy Kąkolewnica za I półrocze 2022 roku: tj.
    a) Komisji Rewizyjnej ,
    b) Komisji  Rolnictwa, Spraw Socjalnych Wsi i Ochrony Środowiska ,
    c) Komisji Kultury , Oświaty, Zdrowia  i Opieki  Społecznej oraz Sportu,
    d) Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu Gminy,
    e) Komisji Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego,
    f)  Rady Gminy Kąkolewnica - przyjecie sprawozdań z działalności Rady Gminy i Stałych  Komisji Rady Gminy Kąkolewnica za I półrocze  2022 roku.  
5. Informacja Wójta Gminy  Kąkolewnica  o przebiegu  wykonania budżetu  Gminy Kąkolewnica ,  informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz  o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury  i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kąkolewnicy za  I półrocze  2022 roku .
    - dyskusja ,
    - głosowanie .
6. Informacja o stanie  realizacji zadań oświatowych Gminy Kąkolewnica  w roku szkolnym 2021 – 2022
     - dyskusja nad  przedstawioną  informacją o stanie  realizacji zadań oświatowych  w roku szkolny  2021 – 2022,
     - głosowanie.      
7. Podjęcie uchwał :
    a) w sprawie zmiany uchwały  budżetowej  na rok 2022,
    b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,  
    c) w sprawie  sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 lipca 2022 r. dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy,
    d) w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 17 sierpnia  2022 r. dotyczącej utworzenia  oddziałów  zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego  mieszkańca gminy,
   e)  w sprawie rozpatrzenia petycji Polskie Stowarzyszenie  Producentów Styropianu i Szulc- Efekt sp. z.o.o  -  inicjatywa  zmieniajmy Gminy na Lepsze – Termomodernizacja  i Gospodarka  odpadami i współdziałanie z Gminą w zakresie  corocznego wdrażana obowiązkowych, wskazanych przez  ustawodawcę środków poprawy efektywności  energetycznej,
    f)  w sprawie  przejęcia od Powiatu Radzyńskiego zadania w zakresie odśnieżania dróg  powiatowych na terenie Gminy Kąkolewnica  w okresie od 1 listopada 2022 roku do 31  marca 2023 roku.  
    g)  w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
    h)  w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy  Kąkolewnica.
8.   Sprawy bieżące - wolne wnioski .
9.   Zamknięcie obrad.
                                                                                                                   

Przewodn. Rady Gminy
 /-/ Majczyna Mariusz