Wtorek, 23 Lipca 2024  Imieniny: Apolinary, Bogna, Żelisław
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < grudzień 2014 > >>
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Liczba odwiedzin
7826995

Sonda

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Kąkolewnica, obręb Rudnik - 17.12.2014

Wójt Gminy Kąkolewnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Kąkolewnica, obręb Rudnik, który odbędzie się dnia 20 stycznia 2015 roku o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kąkolewnica

Przedmiotem przetargu jest:

Działka oznaczona nr ewidencyjnym 365/1 o pow. 0,0357 ha położona w Kąkolewnicy, obręb Rudnik, gm. Kąkolewnica.
Cena wywoławcza nieruchomości 2 000,- zł /słownie: dwa tysiące złotych/.
Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – pas zieleni przylegający do działki budowlanej, drogi krajowej i działki z przepompownią.
Posiada założoną Księgę Wieczystą nr LU1R/00006322/1 w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim.
Wadium w wysokości 200 - zł, /słownie : dwieście złotych/ należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Kąkolewnicy najpóźniej do dnia 14 stycznia 2015 r.
Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży nie jest obciążona długami, ani innymi prawami i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Ustalenia ogólne:

Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dowód wpłaty wadium oraz dokument stwierdzający tożsamość. Przedstawiciel osoby prawnej zgłaszający udział w przetargu, obowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie, upoważniające do udziału w postępowaniu przetargowym, albo oryginał wpisu do właściwego rejestru upoważniający do samodzielnego działania w imieniu firmy a ponadto w obu przypadkach dokument tożsamości.
Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie dostępnym w Urzędzie Gminy.
Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia. W razie uchylania się przez tę osobę od zawarcia umowy, na warunkach niżej podanych, w okresie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu lub gdy nie dojdzie do umowy z braku zgody współmałżonka, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. .
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.
O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez organizatora przetargu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Termin i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu.
Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie opłaty i podatki, koszty notarialne, sądowe i inne związane z przeniesieniem własności nieruchomości i okazaniem granic lub innymi czynnościami geodezyjnymi.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Kąkolewnica, na stronie internetowej Gminy.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kąkolewnica, pokój nr 9, tel. (83) 372-20-10.
Kąkolewnica, 17.12.2014 r.

Ogłoszono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy
2. Tablica ogłoszeń w sołectwie Rudnik
3. Na stronie internetowej Urzędu Gminy