Czwartek, 25 Lipca 2024  Imieniny: Jakub, Krzysztof, Nieznamir
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < lipiec 2024 > >>
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Liczba odwiedzin
7842388

Sonda

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

 

W gminie Kąkolewnica zakończono prace związane z opracowaniem PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ. Dokument został wykonany w ramach projektu pn. „Gospodarka niskoemisyjna w gminie Kąkolewnica – planowanie strategiczne", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013.

PGN zawiera informacje o ilości wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów cieplarnianych na terenie gminy i wskazuje propozycje konkretnych działań ograniczających te ilości mających m.in. wpływ na zmniejszenie zużycia energii w budynkach, w tym obiektach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań związanych z oświetleniem ulic, poprawę jakości dróg, wpływającą na zmniejszenie zużycia paliw, a poprzez to spadek emisji substancji zanieczyszczających do środowiska. Ponadto uzyskane wyniki i ich opracowania w bezpośredni sposób będą przekładać się na wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w produkcji energii, pomoc w termomodernizacji obiektów budowlanych należących do mieszkańców i budynków wykorzystywanych na cele gospodarcze i społeczne, pomoc w wymianie źródeł ogrzewania budynków z węglowego na inne, charakteryzujące się mniejszą emisją gazów cieplarnianych, promocję i wdrażanie idei budownictwa energooszczędnego, edukację mieszkańców w zakresie OZE i efektywnego gospodarowania energią, jak i przygotowanie samorządu lokalnego do pełnienia wzorcowej roli w zakresie efektywności energetycznej.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

 

W dn. 27.02.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kąkolewnicy odbyła się konferencja z władzami gminy oraz pracownikami Urzędu Gminy poświęcona etapom tworzenia PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ. W trakcie konferencji zaprezentowano strukturę PGN, przedstawiono wyniki inwentaryzacji bazowej emisji gazów cieplarnianych, wskazano i omówiono działania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, praktycznych aspektów działań inwestycyjnych wpisujących się w realizację planu gospodarki niskoemisyjnej.

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

 

W dn. 27.02.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kąkolewnicy odbyło się szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy związane z problematyką przygotowania i wdrożenia PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ.
Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:

  • Czym jest plan gospodarki niskoemisyjnej i skąd wynika potrzeba jego opracowania.
  • Struktura planu gospodarki niskoemisyjnej.
  • Metodologia tworzenia bazy danych i inwentaryzacji emisji CO2 na terenie gminy.
  • Cele strategiczne i szczegółowe, które gmina osiągnie dzięki realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej.
  • Działania do realizacji w latach 2015-2020 wraz ze wskazaniem źródeł dofinansowania i wskaźników monitoringu efektów działań.
  • Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej.
  • Procedury przetargowe, w tym wprowadzenie systemu zielonych zamówień publicznych.
  • Tworzenie i aktualizacja bazy danych.

W szkoleniu wzięło 12 pracowników związanych z tematyką obszarów gospodarki energetycznej, inwestycji, ochrony środowiska.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Gmina Kąkolewnica, w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej, dostała dofinansowanie na realizację projektu pn: „Gospodarka Niskoemisyjna w gminie Kąkolewnica - planowanie strategiczne".

Głównym celem projektu jest opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kąkolewnica, który będzie kluczowym dokumentem regulującym działania gminy w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza, a także zmniejszenia zużycia energii zgodnie z wymogami unijnymi.

Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu obejmie swoim zakresem również stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu.

Podstawą opracowania efektywnego Planu jest inwentaryzacja zużycia energii i wynikającej z niego emisji CO2 na terenie gminy. W związku z tym przygotowane zostały ankiety, które pozwolą na zebranie potrzebnych danych. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zostaną sprecyzowane kierunki rozwoju przyczyniające się do realizacji wyznaczonych celów.

Uwaga!
Zadania ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będą miały większe szanse na uzyskanie dofinansowania projektu w ramach funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 na zadania inwestycyjne z zakresu efektywności energetycznej m.in. termomodernizację budynków oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Zapraszamy do współudziału w tworzeniu Planu. W tym celu zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety na temat zużycia nośników energii, planowanych inwestycji związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych.
Przekazane dane nie będą udostępnione publicznie. Opracowanie będzie zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIET
1. Ankieta dla mieszkańców,
2. Ankieta dla przedsiębiorców,

Wypełnioną ankietą należy przesłać mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przekazać osobiście w Urzędzie Gminy w Kąkolewnicy, pok. nr 11. Ankietę w wersji papierowej można uzyskać, a potem złożyć, w Urzędzie Gminy w Kąkolewnicy, pok. nr 11.

Termin składania wypełnionych ankiet upływa 27 lutego 2015 roku.

Dziękujemy za pomoc w opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kąkolewnica !