Czwartek, 30 Maja 2024  Imieniny: Andonik, Feliks, Ferdynand
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < listopad 2011 > >>
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Liczba odwiedzin
7404996

Sonda

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

Europejski Fundusz Społeczny - EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kąkolewnicy  od 2008r. realizuje projekt systemowy p.t. ,,Zwiększenie efektywności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w Gminie Kąkolewnica” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII ,,Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 ,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”,  współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu systemowego jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, dyskryminowanym na rynku pracy oraz podwyższenie statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy.

Wśród uczestników projektu są osoby spośród osób bezrobotnych, zatrudnionych /rolnicy/, nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy społecznej będących w wieku aktywności zawodowej. W ramach działań stosowane są instrumenty aktywnej integracji z grupy instrumentów: zawodowych, edukacyjnych i społecznych i zdrowotnych oraz prowadzona jest praca socjalna.

W 2008r. w programie współfinansowanym ze środków EFS wzięło udział sześciu uczestników, z którymi zostały podpisane kontrakty socjalne. Wszyscy ukończyli kurs prawa jazdy Kat. B, szkolenie „Sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych”, szkolenie „Kucharz małej gastronomii”. Ponadto skorzystali z poradnictwa zawodowego zorganizowanego w PUP Radzyń Podlaski. Wszyscy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz szkoleń. W ramach projektu współfinansowanego z EFS, ośrodek zakupił zestaw komputerowy wraz z drukarką i oprogramowaniem.

W 2009r. kontrakty socjalne zawarto z ośmioma osobami. W ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich: siedem osób ukończyło kurs prawa jazdy kat. B, sześć - szkolenie „Kucharz małej gastronomii”, trzy - szkolenie „Sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych”, osiem - uczestniczyło w szkoleniu „Pierwsza pomoc przed medyczna” oraz skorzystało z wsparcia w formie poradnictwa specjalistycznego i doradztwa zawodowego. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia i certyfikaty o ukończeniu kursu oraz szkoleń.

W 2010r. w projekcie współfinansowanym ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyło 16 osób, z którymi zostały podpisane kontrakty socjalne. Wsparciem w formie poradnictwa specjalistycznego i doradztwa zawodowego objęto 16 osób, kurs prawa jazdy kat. B ukończyło 11osób, szkolenie Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych ukończyło 14 osób, 7 osób ukończyło szkolenie „Kucharz małej gastronomii z elementami cateringu”. Na zakończenie wszyscy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz szkoleń. Za niektóre osoby uczestniczące w projekcie, skierowane do kontraktów przez PUP ośrodek opłacał składkę zdrowotną.Ze środków EFS zakupiono do biura projektu zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem, kserokopiarkę, stół konferencyjny, 16 krzeseł, dwie szafy metalowe, szafkę biurową, biurko i fotel obrotowy oraz zatrudniony został dodatkowy pracownik socjalny, w związku z czym doposażono jego stanowisko pracy w biurko, fotel obrotowy oraz laptop wraz z oprogramowaniem. Na zakończenie realizacji projektu odbyło się spotkanie promocyjne.

W 2011r. kontrakty socjalne podpisane zostały z 16 uczestnikami projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Zastosowane zostały instrumenty obejmujące: szkolenia, doradztwo i poradnictwo. Poradnictwem i wsparciem psychologicznym grupowym i indywidualnym objęto 16 osób. Szkolenie sprzedawca z obsługą kas fiskalnych ukończyło 15 osób, kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym 1 osoba, kucharz małej gastronomii 10 osób, z poradnictwa i wsparcia psychologicznego grupowego i indywidualnego oraz doradztwo zawodowego skorzystało 16 osób. W ramach działań środowiskowych zorganizowane zostało spotkanie integracyjno-edukacyjne dla wszystkich uczestników projektu, w którym również wzięli udział członkowie ich rodzin.

W 2012r. w projekcie systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyło 18 osób. Zastosowane zostały instrumenty obejmujące: szkolenia, doradztwo i poradnictwo. Poradnictwem i wsparciem psychologicznym grupowym i indywidualnym oraz doradztwem zawodowym objęto 18 osób. Szkolenie „Sprzedwca z obsługą kas fiskalnych” ukończyło 12 osób, „Kucharz małej gastronomii z elementami cateringu „ – 5 osób, „Kurs kroju i szycia oraz dekoracyjne szycie firan i zasłon” – 3 osoby,  „Florystyka” – 2 osoby, „Fryzjer” – 1 osoba, „Kurs prawa jazdy kat. C” – 4 osoby, „Kurs prawa jazdy kat. C+E” – 1 osoba, „Operator koparko – ładowarki” – 5 osób, „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym” – 1 osoba. Ze środków EFS zakupiono niszczarkę dla potrzeb realizacji projektu.  Na zakończenie realizacji projektu odbyła się konferencja informacyjno - promocyjna.

W 2013r. w projekcie systemowym uczestniczyło 14 osób. Zastosowane zostały instrumenty aktywnej integracji obejmujące: szkolenia zawodowe, doradztwo i poradnictwo. Poradnictwem i wsparciem psychologicznym grupowym i indywidualnym oraz doradztwem zawodowym objęto 14 osób. Szkolenie „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych” ukończyło 10 osób, „Kurs kroju i szycia oraz dekoracyjne szycie firan” – 3 osoby, „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym” – 1 osoba. Po zakończonych szkoleniach zawodowych, 3 osoby zostały skierowane na staż, w celu nabycia umiejętności praktycznych do wykonywania pracy zawodowej.

W 2014r. kontrakty socjalne zostały podpisane z 12 uczestnikami projektu. Zastosowane zostały instrumenty aktywnej integracji obejmujące: szkolenia zawodowe, doradztwo i poradnictwo. Szkolenie „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych" ukończyło 8 osób, „Opiekun osób starszych" – 2 osoby, „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym" – 2 osoby. Po zakończonych szkoleniach zawodowych, 6 osób zostały skierowanych na staż, w celu nabycia umiejętności praktycznych do wykonywania pracy zawodowej.